Veel leraren hebben te maken met regeldruk, administratie en gebrek aan tijd bij de uitoefening van hun beroep. Hoe kunnen schoolleiders, teams en leraren hun eigen ontwikkeling onder deze omstandigheden organiseren? En hoe sluit scholing aan bij actuele kennis en ontwikkelingen?

Onderzoek in de praktijk

Onderwijsonderzoek is vaak vooral voor de onderzoekers en staat vaak ver af van de praktijk. Wij accepteren dit niet. Wij vinden dat onderwijsonderzoek zich in de praktijk moet bewijzen en dat de opbrengsten in handen van het onderwijs moeten komen.

Met een paar enthousiaste en creatieve collega’s uit verschillende beroepsgroepen dachten we na over nieuwe manieren van nascholing. Met als doel het onderwijs te inspireren met relevante kennis en inzichten door middel van korte, krachtige online cursussen met veel video- en praktijkvoorbeelden. Daarbij hebben we gekozen voor duurzame vormen van (bovenschoolse) samenwerking die werken, zodat je samen met collega's kunt leren en zodat je kunt leren van elkaar.

Wij willen jou inspireren

Wij willen jou inspireren en helpen om jouw onderwijs te versterken. Omdat wij denken dat dat je werk leuker maakt: uitdagender, sterker en inspirerender. En omdat we vinden dat het onderwijs dit verdient.

 

Wie zijn wij? 

 Sylvia Peters
directeur

 

Anneleen Post
ontwikkeling, communicatie en advies

 

 

 Kirsten Dol
ontwikkeling

 

 

 

 

Sylvia Peters is directeur van Eduseries en docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in onderzoek en professionalisering met ICT en heeft veel ervaring met landelijke programma’s gericht op professionalisering van docenten. De kern van dit werk is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk via scholing, gericht op samenwerken en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.
Sylvia gaat uit van 'blended learning' bij het ontwerpen van scholing, een combinatie van contactbijeenkomsten en online scholing. Zij maakt daarbij gebruik gemaakt van inzichten uit onderzoek en ervaringen in de praktijk.

Anneleen is neerlandicus en heeft zich in verschillende werkkringen beziggehouden met onderwijs en de ontwikkeling van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs. Daarnaast staat ook het voortgezet onderwijs op haar agenda, in het bijzonder de academische kop op het opleiden op school.
Anneleen is eigenaar van Meer dan Letters & Papier.

 

 

 

 

Tijdens haar bachelor pedagogische wetenschappen in Leiden heeft Kirsten zich gespecialiseerd in onderwijskunde en leerproblemen. Zij ontwikkelde zich daarna verder met de master Digital media in human development. In deze specialisatie ligt de focus op hoe digitale middelen ingezet kunnen worden, onder andere in onderwijs en bij leerproblemen.
Bij Eduseries houdt Kirsten zich bezig met de ontwikkeling van online cursussen en projecten waarbij online omgevingen worden ingezet om samen te werken en samen te leren.