Een EduSerie is een cursus die 'blended' wordt aangeboden. Dit betekent dat een gedeelte online plaatsvindt en dat er daarnaast studiebijeenkomsten op locatie of op de eigen school zijn, begeleid door de exportdocent van de EduSerie.

Het online gedeelte van een EduSerie, binnen de online leeromgeving, kan bestaan uit verschillende lesonderdelen. Hieronder krijg je een kijkje op de lesvormen die je binnen een EduSerie tegen kan komen:

 

EduTalks

EduTalks zijn korte opnames (vijf tot maximaal vijftien minuten) van expertdocenten die vertellen over hun vakgebied. In EduTalks leggen de experts theoretische achtergronden uit, gaan zij in op recent onderzoek of verbinden ze theorie aan de praktijk. Na afloop van een EduTalk krijgt de deelnemer vaak een verwerkingsopdracht voorgelegd.

Bekijk een van de EduTalks over NT2-onderwijs, die deel uitmaakt van de EduSerie NT2 en meertaligheid.
EduPods

EduPods zijn audio-opnames, waarin je een toelichting krijgt op een bepaald onderwerp, een werkwijze of een visie. 

Beluister een voorbeeld van een EduPod door Sylvia Peters, oprichter en directeur van Eduseries, over SPOC's (Small Private Online Courses).

Beluister meer EduPods op ons SoundCloud-kanaal.

Praktijkvoorbeelden

Het zien van goede voorbeelden inspireert. Daarom proberen wij, wanneer dat mogelijk is, om opnames te maken in de praktijk: in de klas, op de school of de opleiding. We laten leerkrachten én leerlingen aan het woord over wat hen bezighoudt, hoe zij een bepaalde verandering teweeg hebben gebracht of wat zij vinden van een aanpak. Zo laten we bijvoorbeeld zien hoe de resultaten van onderzoek terechtkomen in de praktijk.

Bekijk het voorbeeld van de plusklas van het Comperio College, dat wij maakten in samenwerking met het SLO.


Webinars

Een webinar is een interactief live of opgenomen online college, waarin een expert vertelt over een bepaald onderwerp. Deelnemers volgen een webinar vanaf een willekeurige computer met internet, bijvoorbeeld thuis of op school. Deelnemers kunnen tijdens een live webinar via chat reageren en vragen stellen.

Bekijk de opname van een webinar in samenwerking met Cito, over de vernieuwde Entreetoets groep 7.

 

Animaties

Via animaties krijg je als deelnemer in schrift en met plaatjes uitleg. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden ter verduidelijking van een stappenplan, als uitleg over een bepaalde situatie of als toelichting op het waarom van een bepaalde aanpak.

Bekijk een voorbeeld van een animatie uit de EduSerie Kennismaking GAS Geven, in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands.


EduTorials


EduTorials zijn video's bedoeld als handleidingen om te leren werken met bijvoorbeeld een programma of toepassing. In een EduTorial word je stap voor stap meegenomen in het gebruik en zie je tegelijkertijd wat er gebeurt tijdens het werken.

 

Bekijk het voorbeeld van de EduTorial over Casper Focus, een efficiënt en effectief middel om controle te hebben op het gebruik van Ipads in de klas. Wij maakten deze EduTorial in samenwerking met Van Dijk Innovatie.

Het gebruik van 'Kringen'

Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal voor elke EduSerie een online kring rond het thema van de EduSerie beschikbaar komen. Deelnemers kunnen hierin met elkaar kennis uitwisselen, ervaringen delen en elkaars werk beoordelen (‘peer review’). Ook biedt de omgeving van de kring mogelijkheden om praktijkvoorbeelden veilig te delen en te bespreken. Het uitgangspunt en belangrijkste doel van een kring is dat mensen van elkaar leren en de regie hebben over hun eigen leerproces.