Blog

Webinar: Aan de slag met gelijke kansen

gepost 31 okt, 05:02 (177 dagen geleden), permalink

Het PLATFORM Gelijke Kansen biedt de mogelijkheid om een interactief webinar te volgen met Arnold Jonk, plaatsvervangend Inspecteur-generaal bij de Inspectie van het Onderwijs. Wat is nodig om gelijke kansen te bieden aan leerlingen? Hoe kunnen we samenwerken in de keten?

 

Webinar Aan de slag met gelijke kansen

donderdag 23 november 2017
tijd: 15:00 - 16:00

SCHRIJF HIER DIRECT IN

Vragen inbrengen
Naar aanleiding van het rapport Gelijke Kansen geeft Arnold Jonk een korte inleiding. Vervolgens zal hij ingaan op vragen van deelnemers. Als deelnemer kunt u tot enkele dagen voor het webinar vragen indienen en voorbeelden van oplossingen aandragen. Deze inbreng zal zoveel mogelijk aan bod komen tijdens het interactieve webinar.
Stuur uw vraag in via: gelijkekansen@eduseries.nl

 


 

Meer weten?

 

Lezen

  • Verdiep u in het onderwijsrapport De Staat van het Onderwijs 2015-2016

download het rapport

 

  • Bekijk de website Schoolverschillen.nl van de Inspectie van het Onderwijs. 

    Een van de belangrijkste bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2017 is dat er te grote verschillen tussen scholen zijn. Wat betekent dit voor leerlingen? Op de website is een infographic gemaakt over de belangrijkste bevindingen.

    https://schoolverschillen.nl

 

 

Kijken

EduSeries bood al eerder een webinar met Arnold Jonk aan. Daaraan voorafgaand interviewde Monique Marreveld (hoofdredacteur Didactief) Arnold Jonk.

 

 

Luisteren

Armen Hakhverdian, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, sprak met socioloog Herman van de Werfhorst over kansenongelijkheid in het onderwijs, 'linkse wetenschap' en de onderwijsparagraaf in het regeerakkoord. 

U kunt hier de podcast van het interview beluisteren.

 

 

Het effect van VVE

gepost 9 okt, 07:02 (199 dagen geleden), permalink

Toelichting

Over VVE, voor- en vroegschoolse educatie, is al veel gezegd en geschreven. Helpt het wel of helpt het niet? En waar zou een goede aanpak aan moeten voldoen?

Eduseries sprak met Paul Leseman over VVE-beleid. We hebben enkele publicaties voor u op een rijtje gezet.

 


 

Kijken

 

Lezen