Introductie

Het PLATFORM is er voor iedereen die binnen zijn of haar gemeente, samenwerkingsverband of school werkt aan meer gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Bij het PLATFORM ontmoet je andere professionals op dit gebied en ga je met elkaar, samen met experts op verschillende deelgebieden, in gesprek over concrete cases.

 

Gezamenlijk initiatief

Het PLATFORM is een initiatief van  Walter de Wit (Vinci Toponderwijs),  Paul Leseman (Universiteit Utrecht),  Jo Kloprogge en  Sylvia Peters (Eduseries), allen experts met langjarige ervaring en auteurs van belangrijke publicaties op dit thema.

 

Wat is het?

Het expert-PLATFORM Gelijke Kansen is een online omgeving waarvan de inhoud voortdurend wordt geactualiseerd. Je vindt er nieuws, uitleg over nieuws en financiële regelingen, inzichten uit (internationaal) onderzoek, relevante artikelen en (onderzoeks)rapporten en blogs met uitdagende stellingen.

 

Bovendien

Als lid van het PLATFORM krijg je bovendien:

  • Toegang tot contactbijeenkomsten  waar je onder begeleiding van topexperts kennis uitwisselt en discussieert over actuele thema’s. In het eerste jaar zijn er ten minste twee contactbijeenkomsten.
  • Toegang tot webseminars en masterclasses (minimaal drie in het eerste jaar) waar specifieke thema’s worden uitgediept, waar je vragen kunt stellen en kunt reageren op vragen van anderen of stellingen.
  • De mogelijkheid voorbeelden uit je eigen praktijk  in te brengen en hier (online) feedback en advies over te krijgen van collega’s en experts.
  • De mogelijkheid om binnen de online omgeving van het PLATFORM speciale aandachtsgroepen  in te richten, bijvoorbeeld per regio of naar thema.
  • De mogelijkheid voor organisaties om een bijeenkomst of lezing  op locatie aan te vragen op een relevant thema.

 

Het expert-PLATFORM is dé basis voor ‘blended’ kennisuitwisseling en professionalisering op het onderwerp ‘gelijke kansen’ in het onderwijs: informatie krijgen én delen wanneer en waar je wilt.

 

Investering

Actie

De kosten voor lidmaatschap aan het PLATFORM bedragen tot het eind van dit schooljaar:

  • € 150,- (incl. btw) voor individuele deelnemers

De kosten voor lidmaatschap aan het PLATFORM per schooljaar bedragen:

  • € 950,- (incl. btw) voor instellingen/organisaties tot vijf deelnemers (vanaf januari tot eind juni € 750,-)
  • € 225,- (incl. btw) voor individuele deelnemers
    Bij een tweejarig individueel abonnement krijgt u 15% korting in het tweede jaar.

 

 

Informatie en inschrijven: www.eduseries.nl

Inschrijving teams: gelijkekansen@eduseries.nl Vermeld bij inschrijving namen deelnemers, instellingsnaam en op welk gebied vooral jullie interesse ligt.

Modules

Hieronder vind je een kort beschrijving van de inhoud per module/hoofdstuk:

Introductie

In dit onderdeel vindt u meer informatie ter inleiding van het onderwerp en over de aanleiding van het PLATFORM Gelijke Kansen.

Webinars 2017-2018

Elk jaar maakt het PLATFORM Gelijke Kansen een kalender met maandelijks activiteiten. Hier vindt u informatie en verdieping.

Actueel

In dit onderdeel vindt u actuele informatie: nieuwsberichten, ontwikkelingen en uitleg hierbij.

Onderzoek

In dit onderdeel worden relevante onderzoeken, inzichten op basis van onderzoeken en onderzoeksrapporten gedeeld.

Casuïstiek

In dit deel delen we vraagstukken en ervaringen uit de praktijk. U kunt ook reageren en zelf vraagstukken of ervaringen indienen.

Beleid

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het beleid rondom gelijke kansen.

Verdieping

In dit onderdeel is verdiepingsmateriaal te vinden rondom diverse relevante thema's.

Blogs

In dit onderdeel leest u blogs van ervaringsdeskundigen.