Introductie

Ben je pabodocent natuur en techniek of taaldidactiek? Wil je jouw studenten op een effectieve manier kennis en vaardigheden aanleren met betrekking tot taalgericht W&T-onderwijs? Ben je, kortom, geïnteresseerd in de kracht van de combinatie van vakken? Meld je dan, samen met een collega, aan voor de cursus en het netwerk ‘Taalgericht W&T-onderwijs: de kracht van de combinatie’.

DOWNLOAD DE FLYER

 

De cursus is ‘blended’ van opzet en bestaat uit zes online leermodules en twee contactbijeenkomsten. Binnen een interactieve leeromgeving ontwikkel je kennis en vaardigheden en wissel je ervaringen uit met pabodocenten uit het hele land. Tijdens de bijeenkomsten verdiep je je verder in vakoverstijgend werken.

Je leert continu door uitwisseling binnen een netwerk van collega’s en kunt het geleerde direct toepassen in jouw lespraktijk.

De cursus wordt begin 2019 voor de tweede keer gegeven. Het netwerk dat in het eerste jaar is gevormd, blijft actief en wordt uitgebreid met de nieuwe groep.

 

Praktische informatie

  • Looptijd: januari - juni 2019
  • Inhoud: online en twee bijeenkomsten in Utrecht op 12 maart en 11 juni 2019
  • Tijdsinvestering: 25 uur, met mogelijkheid tot verdieping
  • Kosten: € 150,-


Inschrijven: uiterlijk 8 januari 2019

Meer informatie en/of aanmelden: Martine Gijsel, Saxion

 

 

Modules

Hieronder vind je een kort beschrijving van de inhoud per module/hoofdstuk:

1. Inleiding op de EduSerie

Kennismaking met de inhoud van de EduSerie en de werking van de online leeromgeving. Tevens heet het projectteam je welkom door middel van een videoboodschap.

2. Casuïstiek

Aan de hand van een voorbeeld van een W&T-les van een pabo-student bediscussieer je samen de aanpak van de les en reflecteer je op het onderwijs op jouw pabo.

3. Denkstappen en conceptontwikkeling

In deze module krijg je meer inzicht in het domein W&T en hoe leerlingen stapsgewijs, via zogenaamde denkstappen, bepaalde fenomenen gaan begrijpen.

4. Taal in de W&T-les (1): woordenschat en het belang van interactie

In deze module ligt de nadruk op de belangrijke rol van taal bij W&T-lessen en didactische tools voor (aanstaande) leerkrachten: interactievaardigheden, denk- en redeneervragen en scaffolding-strategieën.

5. Aan de slag!

Je gaat aan de slag met taalgericht W&T-onderwijs in je eigen werkcontext. In de bijeenkomst bespreken we good practices en hoe taalgericht W&T-onderwijs in het pabo-curriculum een plek krijgt/kan krijgen.

Eerste bijeenkomst: 12 maart 2019

Praktische informatie over de eerste studiebijeenkomst op dinsdag 12 maart 2019.

6. Taal in de W&T-les (2)

Interactievaardigheden, denk- en redeneervragen en scaffoldingstrategieën zijn belangrijk voor taalondersteuning bij W&T-onderwijs. Hoe ontwikkel je deze didactische vaardigheden bij pabostudenten?

7. Conceptmodule: Conceptuele ontwikkeling en W&T

Deze module gaat over conceptuele ontwikkeling, ofwel woordenschatontwikkeling, bij W&T-onderwijs.

8. Netwerkactiviteiten taalgericht W&T-onderwijs in de pabo

De laatste inhoudelijke module van de cursus waarin je de tweede contactbijeenkomst voorbereid. Hierbij staat het vormgeven van integratie van taal en W&T bij jullie op de opleiding/ op school centraal.