Introductie

LET OP: HELAAS IS DEZE ONLINE SERIE NIET MEER BESCHIKBAAR. VOOR INFORMATIE OVER DE ONDERWERPEN VAN DE WEBINARS KUNT U ZICH WENDEN TOT CITO: www.cito.nl

In samenwerking met Cito heeft Eduseries sinds 2014 webinars verzorgd over actuele onderwerpen rond de toetsen en materialen van Cito. Tijdens de webinars kregen deelnemers uitleg over de inhoud van het onderwerp en konden zij vragen stellen aan de spreker of spreekster. Dit is altijd een (toets)deskundige van Cito.

Daarnaast konden deelnemers schriftelijk vragen stellen, die de spreker beantwoordde tijdens het webinar of die een team van deskundigen achter de schermen schriftelijk beantwoordde. Cito stelde de webinars gratis beschikbaar aan haar gebruikers.

Je kunt de opnames van de webinars helaas niet meer terugzien.

Modules

Here is the course outline:

1. Webinar Toetsen voor VSO en PrO

Vanaf schooljaar 2016-2017 is het nieuwe volgsysteem voor VSO en Praktijkonderwijs beschikbaar. In dit webinar (juni 2016) krijgt u informatie over de inhoud en opzet van de toetsen.

2. Webinar Haal meer uit de vernieuwde Entreetoets

De Entreetoets van Cito is vernieuwd. Dit webinar (maart 2016) geeft informatie over de modulaire opbouw en de rapportages van en de sturing van uw onderwijsaanbod met behulp van de nieuwe Entreetoets.

3. Webinar Toetsen taalverzorging

Met de toets Taalverzorging stelt u vast welke onderdelen van taalbeheersing uw leerlingen beheersen en houdt u inzicht in hun behaalde referentieniveaus. In dit webinar (november 2015) hoort u meer over de inhoud van de toetsen, over hoe en wanneer u ze afneemt en hoe u de resultaten interpreteert.

4. Webinar VISEON 2.0

Met de vernieuwde vragenlijsten VISEON 2.0 krijgt u een compleet beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw leerlingen. In dit webinar (november 2015) krijgt u informatie over het compleet nieuwe VISEON 2.0 voor groep 3 tot en met 8.

5. Webinar Digitaal toetsen

Het afnemen van digitale toetsen heeft veel voordelen. Wat zijn die voordelen en zijn er ook nadelen? In het webinar (mei 2015) krijgt u antwoord op deze vragen en hoort u waar Cito staat in de ontwikkeling van digitale toetsen.

6. Webinar Update normering toetsen

Om een eerlijk en objectief beeld van de prestaties van uw leerlingen te blijven houden, heeft Cito de normen van een aantal toetsen aangepast. In dit webinar (februari 2015) krijgt u toelichting op de achtergronden en de aanleiding voor de aanpassing van de normering.

7. Webinar Begrijpend lezen 3.0

Met de resultaten van de toetsen begrijpend lezen krijgt u een beeld van de ontwikkeling van de groep en van het leesonderwijs bij u op school. In dit webinar (januari 2015) hoort u onder meer over de verschillen in opbouw van de toetsen 3.0 ten opzicht van die van de oude toetsen.

8. Webinar Toetsen spelling 3.0

In dit webinar (december 2014) van Astrid Mols krijgt u inzicht in alle ins en outs van de nieuwe spellingtoetsen 3.0.

9. Webinar Reken-Wiskunde 3.0

Hoe zijn de nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 opgebouwd en wat kunt u met de nieuwe rapportagemogelijkheid kaal-context? Dit en meer komt aan de orde in dit webinar (december 2014).

10. Webinar Van toetsscore tot inhoudelijke interpretatie

Veel scholen nemen de LVS-toetsen van Cito af. Maar toetst u om het toetsen, of doet u ook echt wat met de gegevens? In dit webinar (november 2014) staat het interpreteren en analyseren van toetsgegevens centraal.

11. Webinar Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS)

In dit webinar (juni 2014) maakt u aan de hand van voorbeelden kennis met de inhoud van het T-TOS, het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen. U ziet hoe het T-TOS gebruikt kan worden bij het nemen van beslissingen over de toekenning van leerlinggebonden financiering of plaatsing in het speciaal onderwijs.

12. Webinar Toets rekenen-basisbewerkingen

Basisbewerkingen zijn kale opgaven die leerlingen vlot en snel moeten kunnen maken. In dit webinar (juni 2014) voor leerkrachten en ib’ers gaan we verder in op wat basisbewerkingen zijn en hoe u de beheersing ervan kunt meten met de toets Rekenen-Basisbewerkingen.