Introductie

De EduSerie Meer taal met een verhaal; waarom vertelvaardigheid stimuleren belangrijk is én leuk! richt zich op de ontwikkeling van vertelvaardigheid van kinderen, vanaf de geboorte tot aan het eind van de basisschoolperiode.

Gebaseerd op haar proefschrift (januari 2015) belicht Akke de Blauw welke aspecten van vertelvaardigheid belangrijk zijn en hoe we deze ontwikkeling kunnen versterken en stimuleren.

De EduSerie bestaat uit een combinatie van vier EduTalks (webcolleges) en schriftelijk cursusmateriaal voorafgaand, tijdens en na afloop van de cursus, inclusief opdrachten voor de deelnemers. Een interactief webinar sluit de EduSerie af.

De EduSerie is bedoeld als nascholing voor logopedisten, leerkrachten in het basisonderwijs, betrokkenen bij de voor- en vroegschoolse educatie en ouders.

Modules

Hieronder vind je een kort beschrijving van de inhoud per module/hoofdstuk:

1. Inleiding op de EduSerie

De EduSerie Meer taal met een verhaal gaat in op de vertelvaardigheid van (jonge) kinderen, en waarom het niet alleen leuk maar ook belangrijk is om deze al van jongs af aan te stimuleren

2. Vroeg geleerd - oud gedaan. Waarom vertelvaardigheid op school belangrijk is

In de eerste module van de EduSerie krijgt u een beeld van wat vertelvaardigheid is en van het belang van vertelvaardigheid voor de ontwikkeling van kinderen op school

3. Hoe vertelvaardigheid zich ontwikkelt

In de tweede module gaan we in op hoe kinderen leren om verhalen te vertellen en wat voor soort verhalen er eigenlijk zijn. We zoomen in op het meten van vertelvaardigheid.

4. Tijdmarkering in verhalen

In de derde module staat de rol van het concept 'tijd' bij het vertellen van verhalen centraal. Hoe leren kinderen om tijd uit te drukken? En wat is de rol van de volwassene hierbij?

5. Vroege vertelvaardigheid en latere gesprekken

De vierde en laatste module van de EduSerie gaat dieper in op de relatie tussen vertelvaardigheid en vroege interactie. Wat gebeurt er in gesprekken met kinderen dat van betekenis is voor hoe goed een kind later een verhaal over het voetlicht kan brengen?