Skip to content
Alle EduSeries

GAS Geven, doelgericht werken aan taal en lezen


Cursus
Toegangscode nodig
Inschrijven

In het project 'GAS Geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs' draait het om leerkrachten die te maken hebben met leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, zowel in het reguliere basisonderwijs als het SO en SBO.

Soms verloopt de ontwikkeling op het gebied van taalvaardigheid, geletterdheid en communicatiemogelijkheden van deze leerlingen erg vertraagd. Leerkrachten krijgen dan met de gebruikelijke instrumenten vaak niet genoeg informatie om te bepalen of hun aanpak in de ondersteuning de gewenste groei oplevert.

Met de methodiek Goal Attainment Scaling (GAS) is met behulp van formatieve toetsing van ‘kleine’, individueel gestelde interventiedoelen de ontwikkeling van een leerling in kaart te brengen.

In deze EduSerie maak je kennis met GAS en ga je op beperkte schaal met GAS werken. Aan de hand van je ervaring kun je bepalen of de Goal Attainment Scale voor jou werkt en of je de gehele trainingsmodule ‘GAS Geven’ wilt volgen.

 

Inschrijven online cursus

Gebruik de volgende inschrijfcode om in de cursusomgeving te komen: ESKZ-QEMI

Vervolgens geef je een zelf te bepalen gebruikersnaam op. Via 'wachtwoord vergeten' vraag je een wachtwoord aan. 
Mocht je problemen hebben, stuur ons dan een e-mail.

Dit is de opzet van de modules:

1. Redenen voor gebruik van GAS

De eerste module is een kennismaking met GAS en geeft inzicht in de redenen die een school of leraar kan hebben om GAS te gebruiken bij een of meerdere leerlingen.

2. Werken met GAS

In de tweede module staat de werkwijze van Goal Attainment Scaling centraal. Aan de hand van een video en een korte verwerkingsopdracht krijg je meer inzicht in hoe de GAS-schaal werkt in de praktijk.

3. De stappen van GAS

In de derde module word je meegenomen in het maken van een GAS-schaal. Je krijgt voorbeelden te zien van de verschillende stappen waar GAS uit bestaat, en je gaat dit praktisch uitvoeren voor een van jouw leerlingen.

4. Voor- en nadelen van GAS

De vierde module laat zien wat de bruikbaarheid van GAS is voor de praktijk van het onderwijs. Eventueel kun je samen met collega’s bediscussiëren of deze methode past bij jouw onderwijs of bij jou op school.

Terug naar boven