Introductie

Deze scholing is ontwikkeld op basis van het pilotproject dat in 2015-2016 in de westelijke mijnstreek (Limburg) is uitgevoerd. Het project had tot doel om dyslexiezorg preventiever, kwalitatiever, integraler én kostenbesparender te maken.

Het uitgangspunt was dat dit alleen mogelijk is met een intensieve samenwerking tussen onderwijs, zorg, ouders en gemeente, zowel op micro- als op meso-macroniveau. 

De positieve ervaringen met de pilot hebben geleid tot een verbreding van de aanpak. De kennis en ervaringen zijn vertaald naar een (deels) online leeromgeving voor ib'ers, leesspecialisten en leerkrachten van de deelnemende scholen aan de pilot. Het doel is om met de feedback uit de praktijk de EduSerie verder te verbeteren en landelijk beschikbaar te stellen.

Modules

Hieronder vind je een kort beschrijving van de inhoud per module/hoofdstuk:

1. Welkom

Deze module is verplicht, omdat je hierin kennismaakt met de online leeromgeving waarbinnen je gaat werken. Je leert enkele functionaliteit van het systeem kennen, je past je persoonlijke omgeving aan en je introduceert jezelf aan je medecursisten

2. Introductie

Je maakt kort kennis met de EduSerie 'Dyslexie in Transitie', zoals de inhoudelijke doelen en bijbehorende praktische zaken

3. Samen doelen stellen en uitvoeren

Deze eerste module volgen alle deelnemers aan de EduSerie. In de module gaan we in op samenwerken bij dyslexie-interventies en op het gezamenlijk opstellen van doelen hiervoor

4. Beleid

In deze module gaan we in op het dyslexiebeleid op de school. Je leert om dit beleid (beter) te begrijpen, te beoordelen, te verbeteren en om het te evalueren binnen de context van de eigen school

5. Samenwerking

Deze module gaat over samenwerkingsvaardigheden. Je leert in deze module om je coachende vaardigheden te vergroten. Je maakt kennis met nieuwe methoden voor samenwerking om met alle betrokkenen een plan voor de uitvoering van beleid te ontwikkelen

6. Kennis & inzicht

Actuele kennis rond dyslexie en de aanpak van dyslexie

7. In de praktijk

In deze module leer je hoe je de aanpak van dyslexie praktisch kunt toepassen.

8. Verbindende communicatie