Introductie

As-salaamu ‘Alaykum…Vrede zij met jullie. Dit is de groet waar anderhalf miljard moslims elkaar mee begroeten. Vrede… Toch hebben heel veel mensen vandaag de dag een heel ander beeld bij dit geloof, namelijk onderdrukking, geweld, aanslagen, extremisme. Hoe kan het dat moslims op basis van een en hetzelfde boek en een verzameling overleveringen de meest verschrikkelijke wandaden plegen, terwijl anderen dezelfde bronnen al veertien eeuwen zien als inspiratiebron voor tolerantie en gematigdheid en diezelfde bronnen bovendien aan de basis hebben gestaan van een van de meest hoogstaande beschavingen die de wereld ooit heeft gekend?

Hoe komt het dat in sommige gebieden meisjes geen onderwijs mogen volgen en er bloedbaden worden aangericht als dit wel gebeurt, terwijl er in andere Islamitische landen meer vrouwen dan mannen aan universiteiten studeren? Wat zijn de verschillende stromingen binnen de Islam (Soennieten, Sjiieten, Soefi’s, Salafisten etc.) waar men zoveel over hoort en leest in de media, wat is de oorsprong van deze groepen en hoe verhouden zij zich tot elkaar? En wat zijn de verschillen, maar vooral ook de overeenkomsten tussen het Jodendom, het Christendom en de Islam?

Dit zijn slechts enkele vragen waar jij als leerkracht misschien weleens mee geconfronteerd bent, maar waar je tot op heden nog geen inhoudelijke antwoorden op kon geven. De constante nieuwsstroom maakt de Islam en het Midden-Oosten een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke discussie. Deze discussie vindt waarschijnlijk ook plaats op jouw school en er is een grote kans dat er bij jou op school leerlingen met een Islamitische achtergrond zitten.


Doel EduSerie

Deze EduSerie, ontwikkeld in samenwerking met Stichting Maatschappelijk Actief, heeft als doel om jou als leerkracht steviger in je schoenen te laten staan om dit onderwerp op een inhoudelijke manier te benaderen. Door meer achtergrondkennis kun je discussies hierover met meer nuance voeren, maar bijvoorbeeld ook leerlingen en ouders beter begeleiden. 


Voor wie is de EduSerie?

Deze cursus is voor een breed publiek, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de wensen en vragen vanuit leraren/scholen zullen wij bepaalde onderwerpen extra belichten of uitdiepen. Basiskennis is niet nodig, deze komt in de EduSerie aan bod.

Modules

Hieronder vind je een kort beschrijving van de inhoud per module/hoofdstuk:

1. Introductie van de EduSerie

Je maakt kennis met de inhoud van de EduSerie en het werken met de online leeromgeving.

2. Introductie van de islam

Inleiding op de kenmerken van de islam, bedoeld als eerste kennismaking en introductie met deze cultuur.

3. Islam na Mohammed

4. Geschiedenis van de islamitische wereld

Je verdiept je in de geschiedenis van de islamitische cultuur. Dit biedt de context voor een vertaling naar ontwikkelingen in de huidige tijd.

5. Cultuur en islam

Je maakt kennis met de achtergronden van de islamitische cultuur en betekenissen van tradities en gebruiken daarbinnen.

6. Afsluiting

Overzicht van de mogelijkheden om je verder te verdiepen in specifieke onderwerpen en eventuele aanvullende modules.