Skip to content
Alle EduSeries

Demo Taalgericht W&T-onderwijs


Cursus
Geen inschrijfcode vereist
Inschrijven

Doceer jij natuur en techniek of taaldidactiek op de pabo? Wil je jouw studenten op een effectieve manier kennis en vaardigheden aanleren met betrekking tot taalgericht W&T-onderwijs? Ben je, kortom, geïnteresseerd in de kracht van de combinatie van beide vakken? Meld je dan samen met je collega aan voor de cursus (EduSerie) en het netwerk ‘Taalgericht W&T-onderwijs: de kracht van de combinatie’!

De EduSerie is ontwikkeld door Saxion, iPabo en Eduseries en is mogelijk gemaakt door TechYourFuture.

De cursus ‘Taalgericht W&T-onderwijs: de kracht van de combinatie’ is in het studiejaar 2017-2018, in vervolg op een eerder project van TechYourFuture, met dertig Nederlandse en Vlaamse pabo-docenten taal én docenten techniek ontwikkeld en uitgevoerd. 

In het studiejaar 2018-2019 gaat de cursus opnieuw van start en loopt van december 2018 tot en met juni 2019. Meld je uiterlijk 1 december 2018 aan, liefst met een collega in het andere vakgebied, en houd je agenda vrij op dinsdag 12 maart en 11 juni 2019 voor de contactbijeenkomsten.

Het netwerk dat is ontstaan, wordt in 2018-2019 gecontinueerd. Zo kunnen ervaren en 'nieuwe' cursisten leren van en met elkaar.

De cursus wordt blended aangeboden, wat wil zeggen dat deze bestaat uit een online gedeelte, met in aanvulling daarop twee contactbijeenkomsten. In acht online modules krijg je actuele achtergrondinformatie aangeboden via onder meer video's en praktijkvoorbeelden. Aan de hand van praktische opdrachten ga je met deze kennis aan de slag in jouw eigen praktijk en wissel je kennis uit met docenten van andere opleidingen.

Bekijk en download de informatieflyer

 


 

Om een beeld te geven van wat je in deze training kunt verwachten, hebben we een demonstratie-omgeving gemaakt waar je doorheen kunt lopen. Je krijgt hierin enkele voorbeelden te zien van de inhoud in de online leeromgeving 'Taalgericht W&T-onderwijs: de kracht van de combinatie'. 

We zien jou en je collega graag terug als deelnemer in het netwerk!

 

Enkele reacties van deelnemers op de cursus Taalgericht W&T-onderwijs:

De filmpjes en het commentaar geven daarop dwingt je om goed te kijken. Prachtige voorbeeldfilmpjes. Ik vind deze manier van een cursus volgen erg goed. Goede balans tussen theorie en voorbeelden.

Heel praktijkgericht, mooie artikelen, fijne praktijkgerichte en bruikbare filmpjes. Goede hulpmiddelen zoals de hulpkaarten. Prettige om twee bijeenkomsten te hebben om ervaringen uit te wisselen.

Het herkennen van scaffolding is zó belangrijk voor het bewustwordingsproces van je eigen handelen. Ik zie nu dat ik dingen doe die ik onbewust doe, maar doordat ik het bij anderen herken en erover lees en 'discussieer' me ervan bewust word en het daarmee ook bewuster zou kunnen inzetten.

Ik vond de 'blended' opzet heel prettig. Op deze manier heb ik me goed in de inhouden kunnen verdiepen, omdat ik zelf de momenten kon bepalen.


 
Alle partners van Taalgericht W&T-onderwijs wensen je veel plezier in de proefomgeving!
De EduSerie is ontwikkeld door Saxion, iPabo en Eduseries en wordt mogelijk gemaakt door TechYourFuture.

Dit is de opzet van de modules:

1. Welkom

De EduSerie 'Taalgericht W&T-onderwijs: de kracht van de combinatie' is een blended opgezette cursus voor taal- én W&T-docenten van lerarenopleidingen.

2. Casuïstiek

Aan de hand van een voorbeeld van een W&T-les van een pabo-student bediscussiëren we met elkaar de mogelijkheden voor feedback aan en de begeleiding van studenten.

3. Denkstappen en conceptontwikkeling

In deze module krijg je meer inzicht in het domein W&T en hoe leerlingen stapsgewijs, via zogenaamde denkstappen, bepaalde fenomenen gaan begrijpen.

4. Taal in de W&T-les - introductie

In deze module ligt de nadruk op de belangrijke rol van taal bij W&T-lessen en didactische tools voor (aanstaande) leerkrachten: interactievaardigheden, denk- en redeneervragen en scaffolding-strategieën.

5. Aan de slag!

Je gaat aan de slag met taalgericht W&T-onderwijs in je eigen werkcontext. In de bijeenkomst bespreken we good practices en hoe taalgericht W&T-onderwijs in het pabo-curriculum een plek krijgt/kan krijgen.

6. Taal in de W&T-les - verdieping

Interactievaardigheden, denk- en redeneervragen en scaffoldingstrategieën zijn belangrijk voor taalondersteuning bij W&T-onderwijs. Hoe ontwikkel je deze didactische vaardigheden bij pabostudenten?

7. Netwerkactiviteiten taalgericht W&T onderwijs in de pabo

Informatie over de bijeenkomsten en onderlinge samenwerking van het netwerk taalgericht W&T-onderwijs in de pabo.

8. Zelfreflectie en (gezamenlijk) onderzoek naar de online leeromgeving

Dit is de afronding van de module met een reflectie op je eigen leerdoelen en evaluatie. Welke mogelijkheden en kansen zijn er in je eigen werkcontext?

Terug naar boven