Skip to content
Alle EduSeries

Meer lezen, beter in taal - vmbo


Cursus
Geen inschrijfcode vereist
Inschrijven

Voor vmbo-scholen is de taalontwikkeling van leerlingen veelal een bron van zorg. De typische vmbo-leerling komt de school binnen met een beheersing van de Nederlandse taal die onder het gemiddelde ligt en die een belemmering kan vormen voor succesvolle deelname aan het onderwijs. De achterstanden zijn hardnekkig en scholen slagen er vaak niet in om effectieve maatregelen te treffen om het tij te keren.

Maar: er is hoop. Want wie meer leest, wordt beter in taal. Lezen is een van de meest onderschatte effectieve maatregelen die scholen kunnen treffen om taalachterstand te bestrijden. Met een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen valt er veel te verbeteren, en dat komt het onderwijs in álle vakken ten goede.

De EduSerie Meer lezen, beter in taal - vmbo moet handvatten gaan bieden aan scholen om vrij lezen en vrijetijdslezen op te pakken. Aan de hand van verschillende modules met achtergrondinformatie, video's en opdrachten werken zij aan een steviger leesklimaat op de school, waarvan leerlingen én docenten profiteren.

 

Voor wie is de cursus?

Meer lezen, beter in taal - vmbo is bedoeld voor vmbo-scholen die er vanuit het perspectief van taalbeleid voor kiezen om leesbevordering op de kaart te zetten. Via de online modules gaat een groep docenten hiermee aan de slag, en krijgt kennis én praktische handvatten aangereikt om dit binnen de school te realiseren.

Meer lezen, beter in taal - vmbo  begint met een basismodule voor het gehele team. Deze is bedoeld om een start te maken met een gezamenlijke kennisbasis binnen de school. Het is namelijk van belang dat alle docenten binnen de school het belang van lezen in hun eigen klas onderkennen. Zij krijgen in de basismodule achtergrondinformatie over het waarom van leesbevordering, op een manier die hen betrekt bij het proces dat binnen de school plaats zal gaan vinden.

 

Wat kun jij doen?

We zitten nu nog in de ontwikkelfase van de EduSerie Meer lezen, beter in taal - vmbo. Dit jaar voert Eduseries met leesspecialist Kees Broekhof een ontwikkeltraject uit waaraan vmbo-scholen en bibliotheken deelnemen. Zij krijgen gratis toegang tot de basismodule en hebben de mogelijkheid om feedback te geven, zodat de cursus ook echt tegemoet komt aan de behoeftes in de praktijk. Het beoogde resultaat van dit ontwikkeltraject is een cursus die vmbo-scholen, in samenwerking met bibliotheken, in staat stelt om effectiever te werken aan leesbevordering.

Wanneer je je inschrijft krijg je via onze online leeromgeving een opzet van de basismodule voorgelegd. We vragen je om deze te doorlopen en hier vanuit jouw ervaringen en expertise op te reflecteren. Is de inhoud geschikt? Welke onderdelen vind je goed, welke kunnen beter en wat mis je nog? Hoe zou deze cursus het beste inzetbaar zijn in jouw praktijk? En wat zou er naar jouw idee in de volgende modules aan de orde moeten komen?

Aan de hand van jouw reflectie passen we de inhoud aan, zodat de cursus uiteindelijk zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes en vragen van scholen. Uiteraard krijg je hiermee de kennis uit deze basismodule gratis aangeboden.

 

 

Alvast heel hartelijk bedankt voor je bijdrage!

Kees Broekhof (Sardes) & Sylvia Peters en Anneleen Post (Eduseries).

Dit is de opzet van de modules:

Over de EduSerie

Maak kennis met de inhoud van de EduSerie, de opzet van de leeromgeving en de expert-docent. Deze cursus is vooralsnog een proefversie waarop we graag jouw reactie ontvangen. Jij hebt dus invloed op de inhoud zodat het voor jou goed kan werken.

Het belang van lezen

Dit is de basismodule van de EduSerie 'Meer lezen, beter in taal', waarmee het hele team aan de slag gaat om meer grip te krijgen op het belang van lezen in de klas. Je doorloopt de opzet en reflecteert op de inhoud ervan in de afsluitende module.

Samenwerking met de bibliotheek

Samenwerking tussen school en bibliotheek kan een belangrijke rol spelen bij de leesbegeleiding van kinderen. Hoe kun je deze uitwisseling vorm geven én verankeren in jouw organisatie? We horen graag jouw ideeën voor de inhoud van deze module.

Reflectie

Deze laatste module bestaat uit een enquete over de opzet van de basismodule van 'Meer lezen, beter in taal - vmbo'. Aan de hand van jouw reflectie kunnen we de cursus aanpassen en verbeteren voor de praktijk.

Terug naar boven