Skip to content
Alle EduSeries

Lessen in orde - intervisie klassenmanagement


Cursus
Neem contact op voor informatie over het deelnemen aan deze cursus:
Contact opnemen

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in de samenstelling van de klassen door de Wet Passend Onderwijs - orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave. In de boekenserie 'Lessen in orde' vinden leraren niet alleen handvatten om rust te creëren in hun eigen klas, maar krijgen zij ook antwoord op de essentiële vraag: 'Hoe creëer ik samen met collega's een plezierig leer- en leefklimaat, in mijn klas en in de hele school?'. Dit is namelijk een voorwaarde voor een veilige, op groei gerichte omgeving.

In samenwerking met Peter Teitler, jarenlang leraar Aardrijkskunde en auteur van de boekenserie Lessen in orde, is een gelijknamige EduSerie ontwikkeld die concrete handvatten geeft aan de theorie in het boek. (Beginnende) docenten en studenten krijgen aan de hand van videopresentatie met veel voorbeelden, videobeelden uit de praktijk, opdrachten en samenwerkingsmogelijkheden, meer inzicht in hoe zij een plezierig werk- en leefklimaat in hun klas en school kunnen realiseren.

De EduSerie 'Lessen in orde - klassenmanagement' is, evenals het boek, gebaseerd op de visie van de Whole School Approach. In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat vijf aspecten gezamenlijk het werk- en leefklimaat binnen een school bepalen, namelijk: de individuele leerling, de klas, de individuele docent, de school én ouders. Om een plezierig werk- en leefklimaat te realiseren, zullen alle vijf gebieden met elkaar in balans moeten zijn. Deze vijf aspecten zul je dan ook door de gehele cursus tegenkomen.

 

Schoolbrede ontwikkeling door teamtraining

De EduSerie 'Lessen in orde - klassenmanagement' is een teamtraining. Dit betekent dat je niet alleen werkt aan je eigen ontwikkeling en aan goed weer in je eigen klas, maar dat je je met je collega's ook richt op een goed klimaat voor de hele school. Daarom is bij elke module een module Intervisie opgenomen. Aan de hand van verschillende intervisie-modellen ga je in een groepje van maximaal zes personen per onderwerp aan de slag met een actueel issue of case die binnen de school of bij een van de collega's speelt.

De EduSerie omvat drie pijlers:

  • Online leren: Met de EduSerie Lessen in orde leer je binnen een toegankelijke en flexibele online leeromgeving. Je krijgt actuele achtergrondkennis aangeboden via video’s en opnames in de klas. Aan de hand van praktische opdrachten en tips ga je met deze kennis aan de slag in jouw eigen praktijk.
  • Contactbijeenkomst: De EduSerie is inclusief ten minste één contactbijeenkomst met de expert-docent Peter Teitler. Deze bijeenkomst kan plaatsvinden met de gehele school. Bij de intake maakt Eduseries afspraken over de planning en inhoud van de contactbijeenkomst.
  • Intervisie: Deelnemers aan de EduSerie maken deel uit van een intervisiegroep met collega's van maximaal zes personen. Er kunnen dus meerdere intervisiegroepjes op één school gevormd worden. De systematische manier van leren zet ervaringen om in nieuwe inzichten, wat jouw professionaliteit op een hoger niveau tilt.

 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een offerte.

 

 

Dit is de opzet van de modules:

1. Inleiding op de EduSerie

Kennismaking met de inhoud en opzet van de EduSerie en met de werking van de online leeromgeving.

2. Pedagogisch klimaat

In deze module wordt ingegaan op drie uitgangspunten die van belang zijn voor het realiseren van een plezierig werk- en leefklimaat in de school. Je leert hoe jij als docent hier aan bij kunt dragen door structuur te bieden.

3. Intervisie Pedagogisch klimaat

In de intervisiebijeenkomst bij de module 'Pedagogisch klimaat' ga je met je collega's aan de slag met het pedagogisch klimaat op school. Je reflecteert op zaken die goed gaan én op verbeterpunten.

4. Operatief handelen

In deze module gaan we in op operatief handelen van de docent. Wat kun je als docent doen aan lastig gedrag van de leerlingen in de groep? Tien tips die je houvast geven voor het omgaan met gedrag in de klas vormen de basis van de module.

5. Intervisie Operatief handelen

In de intervisiebijeenkomst bij de module 'Operatief handelen' ga je met je collega's 'speed sparren' over dilemma's, vragen of observaties rond de tips en 'gereedschappen' en aanvullen met jullie eigen ervaringen en wellicht aanpakken die goed binnen de school en bij het docententeam passen.

6. Intervisie Waarderen en afkeuren van gedrag

In de intervisiebijeenkomst bij de module 'Waarderen en afkeuren van gedrag' staat juist hetgeen gelukt is centraal. Door uit te gaan van energie, kracht en kansen, bereik je als groep en individu sneller een perspectief op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden.

7. Intervisie De relatie tussen docent en leerling

In de intervisiebijeenkomst bij de module 'De relatie tussen docent en leerling' ga je met je intervisiegroepje verder in op persoonlijkheid en bekende en wellicht onbekende grondhoudingen die mogelijk een rol spelen bij de communicatie met leerlingen.

8. Intervisie De relatie tussen school en ouders

In de intervisiebijeenkomst bij de module 'De relatie tussen school en ouders' ga je met je collega's actief aan de slag met de relatie school-ouders. Je doet dit aan de hand van zogenoemd 'negatief brainstormen', wat je helpt om verder te denken dan je misschien gewend bent.

9. Afronding

Ter afsluiting van de EduSerie Lessen in orde reflecteer je op jouw leerdoelen en horen we graag wat je van de inhoud van de cursus vond.

Terug naar boven