Skip to content
Alle EduSeries

NT2 en meertaligheid: Mondelinge taaldidactiek


Cursus
Neem contact op voor informatie over het deelnemen aan deze cursus:
Contact opnemen

De EduSerie NT2 en meertaligheid: Mondelinge taaldidactiek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Resi Damhuis en Folkert Kuiken. Met deze teamtraining leer je binnen de online leeromgeving van Eduseries, en ga je via twee studiebijeenkomsten met de expert-docent Resi Damhuis verdiepend aan de slag.

Bovendien krijg je op een aantal essentiële opdrachten individuele feedback van de expert-docent. Daarnaast bouw je een portfolio op rond de opdrachten en belangrijke literatuur.

 

Inhoud EduSerie

De EduSerie bestaat uit twee modules:

Module 1: Meertaligheid

In deze module , die je geheel online volgt, krijg je een introductie op het onderwerp meertaligheid. Je kijkt hiernaar vanuit verschillende invalshoeken, onder leiding van Folkert Kuiken: bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Je bekijkt video's, leest achtergrondartikelen en je krijgt opdrachten, waarvan sommige plaatsvinden in jouw eigen klas. Je kunt de opdrachten ook samen maken met een collega. De video's en teksten geven informatie en zijn aangevuld met praktijkopdrachten en kennisquizzen. In deze opdrachten krijg je de mogelijkheid de geleerde inhoud te vertalen naar - en toe te passen in - je eigen dagelijkse praktijk.

Kennis en vaardigheden

Na afronding van de module

- kun je de belangrijkste algemene inzichten over meertaligheid verwoorden.

- kun je theoretische kennis over meertaligheid verbinden aan je eigen praktijk.

- weet je vanuit de literatuur waar je op kunt letten bij de omgang met meertalige kinderen.

- heb je handvatten gekregen om jouw NT2-onderwijs verder te verbeteren. 

 

Module 2: Mondelinge taalvaardigheid

In de tweede module ga je dieper in op de mondelinge taalontwikkeling van leerlingen die Nederlands als tweede taal leren (kortweg NT2-leerlingen) en het stimuleren van deze taalontwikkeling met behulp van taaldenkgesprekken.

De module bestaat uit drie online hoofdstukken en twee studiebijeenkomsten. In het eerste online hoofdstuk krijg je via videocolleges theorie over taaldenkgesprekken aangereikt die voor jouw praktijk van belang is. In de studiebijeenkomst verbind je samen met de expert-docent en je team deze kennis met je eigen schoolsituatie: waar verrijken taaldenkgesprekken jouw onderwijs?

In het tweede deel van de module verdiep je deze kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden van anderen: hoe herken je goede taaldenkgesprekken? Vervolgens pas je de kennis over mondelinge taaldidactiek toe in je eigen dagelijkse praktijk: je gaat zelf taaldenkgesprekken voeren. In de aansluitende studiebijeenkomst formuleer je met de expert-docent en je collega's suggesties en tips voor je eigen praktijk.

Kennis en vaardigheden

Met de tweede module kom je stapsgewijs tot kennis en vaardigheden die voor je dagelijkse praktijk relevant zijn:

- stap 1: waarom zijn taaldenkgesprekken noodzakelijk voor NT2-leerlingen?

- stap 2: hoe zien taaldenkgesprekken er precies uit?

- stap 3: hoe realiseer ik taaldenkgesprekken zo goed mogelijk in mijn eigen praktijk?

 

Gaandeweg heb ik veel taaldenkgesprekken gevoerd en ben ik erachter gekomen dat je door dit soort gesprekken je doel op een hele speelse manier bereikt. (...) [Ik] heb nu eigenlijk een nieuwe werkvorm ontdekt die mij heel erg bevalt en waar ik veel vruchten van pluk: de kinderen produceren heel veel woorden.

Hayriye Güllü, leerkracht De TiNtaan 

Met het hele team

De EduSerie is een teamtraining. Wanneer een team van meer dan tien personen van één school zich inschrijft, bestaat de mogelijkheid om de studiebijeenkomsten op school te laten plaatsvinden.

Bij voldoende belangstelling kunnen ook individuele leerkrachten de EduSerie volgen, waarbij zij met andere individuele leerkrachten een cursusgroep vormen.

 

Deelname-eisen

Voor deelname aan de EduSerie is geen specifieke voorkennis vereist. Wel gaan we ervan uit dat je als gediplomeerde leraar, klassenhulp of IB/RT werkzaam bent in het basisonderwijs. We veronderstellen dat jij jouw praktijkervaring inbrengt tijdens de online discussies en bijeenkomsten. Dit doe je door vragen te stellen, actief mee te denken en zichtbaar verbindingen te leggen met wat je meemaakt op je school.

 

Data & locatie

Doordat je voor een groot gedeelte werkt binnen een online leeromgeving, kun je zelf je tijd indelen en je eigen tempo bepalen. Vóór de studiebijeenkomsten rond je aangegeven modules en opdrachten af, zodat je ook op tijd feedback kunt krijgen en goed voorbereid op de bijeenkomst komt.

De eerste module met Folkert Kuiken, die je geheel online volgt, duurt ongeveer 2 uur. De tweede module met Resi Damhuis neemt ongeveer 20 uur in beslag, inclusief twee studiebijeenkomsten.

In overleg met de docent kunnen jij en je team een gewenst moment bepalen om te starten met de EduSerie.

 

Het heeft me aan het denken gezet dat je met alle nieuwkomers taaldenkgesprekken kan voeren en niet alleen met gevorderden. (...) Ook ben ik me meer bewust dat leerlingen niet hoeven te wachten tot ik ze een beurt geef, maar het juist goed is dat ze op elkaar reageren en dat ze door een ander aan het denken gezet worden.

Marjolein Hermans, leerkracht De TiNtaan

 

Kosten & certificaat 

De EduSerie kost € 525,- per cursist, inclusief twee studiebijeenkomsten en toegang tot online leeromgeving met filmpjes, literatuur en opdrachten.
Actieprijs: wanneer je inschrijft vóór 15 juli 2019 betaal je slechts € 495,-!

Na voldoende afronding ontvang je een certificaat van Eduseries.

 

Voorproefje

Vind je het leuk om nog even of alvast verder te kijken? Schrijf je in voor onze demo EduSerie NT2 en meertaligheid.

Of schrijf je in voor de EduBite Taaldenkgesprekken met nieuwkomers.

 

Inschrijven

Neem contact met ons op via info@eduseries.nl of klik op de witte knop 'Contact opnemen' aan de linkerkant van het scherm wanneer je vragen hebt over de EduSerie NT2 en meertaligheid: Mondelinge taaldidactiek.

Of schrijf direct in via onderstaande knop

   direct inschrijvenhttps://bestellingen.eduseries.nl/winkel/uncategorized/product/nt2-module-2-mondelinge-taaldidactiek/

 

 

 

Dit is de opzet van de modules:

1. Inhoud en opzet van de EduSerie

Je krijgt een kort overzicht van de opzet en inhoud van de EduSerie en je maakt kennis met de mogelijkheden van de online leeromgeving waarmee je gaat werken.

2. De dagelijkse context

In dit hoofdstuk krijg je inzicht in wat meertaligheid is, welke invloed dit heeft op taalontwikkeling en wat dit kan betekenen voor onderwijs en opvoeding.

3. Thuis en op school

In dit hoofdstuk ligt de focus op meertalig opgroeien en taalaanbod in de thuissituatie. Daarna wordt de focus verlegd naar meertaligheid op school.

4. Nieuwkomers

Je krijgt in dit hoofdstuk uitleg over het leren van de Nederlandse taal door nieuwkomers, de individuele factoren die hierbij een rol spelen en doelen in de klas voor nieuwkomers.

5. In het onderwijs

In het afsluitende hoofdstuk van deze module staat de didactiek voor het leren van Nederlands door nieuwkomers en de rol van interactie bij het leren van de taal centraal.

6. Input, output en taaldenkgesprekken

In dit hoofdstuk krijg je meer inzicht in de aspecten 'input' (taalaanbod) en 'output' (taalproductie) bij taalontwikkeling en je leert waarom taaldenkgesprekken belangrijk zijn voor de impliciete (tweede-)taalverwerving.

7. Studiebijeenkomst 1

Tijdens de studiebijeenkomst met de expert-docent Resi Damhuis ronden we stap 1 verder af en beginnen we met stap 2 van deze module. Je hebt de hoofdstukken tot nu toe afgerond.

8. Praktijk van de ander

In dit hoofdstuk gaan we de werkzame componenten van taaldenkgesprekken analyseren. De focus ligt zowel op de leerlingen als op de leerkracht en we zien hoe hun rollen verschillen.

9. Eigen praktijk

Je gaat nu oefenen met taaldenkgesprekken in jouw eigen praktijk. Je bereidt een taaldenkgesprek voor en voert het uit, je maakt daar een video-opname van en je reflecteert daarop.

10. Studiebijeenkomst 2

Je bereidt je voor op de tweede studiebijeenkomst met je docent Resi Damhuis. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je van je docent feedback op je opname uit module 5.

11. Evaluatie en afronding

Ter afronding van de EduSerie kijk je terug op jouw leerdoelen. Ook evalueren we graag jouw ervaringen. Met jouw feedback verbeteren we de cursus voor toekomstige cursisten.

Terug naar boven