Skip to content
Alle EduSeries

Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen


Cursus
Neem contact op voor informatie over het deelnemen aan deze cursus:
Contact opnemen

Kinderen wíllen communiceren. Vanuit deze behoefte leren kinderen al doende hun moedertaal, en zo kunnen ze nu ook een nieuwe taal leren. Een taaldenkgesprek biedt hiervoor allerlei kansen: leerkracht en leerlingen denken en praten samen, de leerkracht levert rijk taalaanbod én de leerlingen worden uitgedaagd om zelf taal te produceren.

In deze EduSerie leer je hoe je de mondelinge taalontwikkeling van nieuwkomers en andere NT2-leerlingen kunt stimuleren. De cursus is ontwikkeld door Eduseries, in nauwe samenwerking met taalexperts Folkert Kuiken en Resi Damhuis.

In de EduSerie is veel aandacht voor taaldenkgesprekken. Resi Damhuis onderzocht hoe je dit soort gesprekken kunt inzetten om de mondelinge taalvaardigheid van nieuwkomers te stimuleren. Ook met weinig taal kunnen leerlingen al meedoen. En juist daarvan leren ze veel taal!

 

Blended cursusopzet

De EduSerie bestaat uit een combinatie van online leren, twee studiebijeenkomsten en praktische opdrachten. De digitale onderdelen doe je in de online leeromgeving van Eduseries. Je kunt dus zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je leert.

Tijdens twee studiebijeenkomsten ga je met de expert-docent de diepte in. Je gaat aan de slag met opdrachten en krijgt individuele feedback.

Kijk op de productpagina voor meer informatie over de inhoud en planning.

 

Gaandeweg heb ik veel taaldenkgesprekken gevoerd en ben ik erachter gekomen dat je door dit soort gesprekken je doel op een hele speelse manier bereikt. (...) [Ik] heb nu eigenlijk een nieuwe werkvorm ontdekt die mij heel erg bevalt en waar ik veel vruchten van pluk: de kinderen produceren heel veel woorden.

Hayriye Güllü, leerkracht De TiNtaan 

Met het hele team

De EduSerie is een teamtraining. Wanneer een team van meer dan tien personen van één school zich inschrijft, bestaat de mogelijkheid om de studiebijeenkomsten op school te laten plaatsvinden.

Bij voldoende belangstelling kunnen ook individuele leerkrachten de EduSerie volgen, waarbij zij met andere individuele leerkrachten een cursusgroep vormen.

 

Deelname-eisen

Voor deelname aan de EduSerie is geen specifieke voorkennis vereist. Wel gaan we ervan uit dat je als gediplomeerde leraar, klassenhulp of IB/RT werkzaam bent in het basisonderwijs. We veronderstellen dat jij jouw praktijkervaring inbrengt tijdens de online discussies en bijeenkomsten. Dit doe je door vragen te stellen, actief mee te denken en zichtbaar verbindingen te leggen met wat je meemaakt op je school.

 

Data & locatie

Doordat je voor een groot gedeelte werkt binnen een online leeromgeving, kun je zelf je tijd indelen en je eigen tempo bepalen. Vóór de studiebijeenkomsten rond je aangegeven modules en opdrachten af, zodat je ook op tijd feedback kunt krijgen en goed voorbereid op de bijeenkomst komt.

De eerste module met Folkert Kuiken, die je geheel online volgt, duurt ongeveer 2 uur. De tweede module met Resi Damhuis neemt ongeveer 20 uur in beslag, inclusief twee studiebijeenkomsten.

In overleg met de docent kunnen jij en je team een gewenst moment bepalen om te starten met de EduSerie.

 

Het heeft me aan het denken gezet dat je met alle nieuwkomers taaldenkgesprekken kan voeren en niet alleen met gevorderden. (...) Ook ben ik me meer bewust dat leerlingen niet hoeven te wachten tot ik ze een beurt geef, maar het juist goed is dat ze op elkaar reageren en dat ze door een ander aan het denken gezet worden.

Marjolein Hermans, leerkracht De TiNtaan

 

Kosten & certificaat 

De EduSerie kost € 525,- per cursist, inclusief twee studiebijeenkomsten en toegang tot online leeromgeving met filmpjes, literatuur en opdrachten. Voor teams hebben wij een speciaal tarief. Neem hiervoor even contact met ons op.

Na voldoende afronding ontvang je een certificaat van Eduseries.

 

Meer informatie en inschrijven

Op onze bestelpagina is meer informatie te vinden over deze EduSerie. Daar kan je je ook gelijk inschrijven:

         direct inschrijven

 

 

 

Voorproefje

Vind je het leuk om nog even of alvast verder te kijken? Schrijf je in voor de gratis EduBite Taaldenkgesprekken met nieuwkomers.

 

Dit is de opzet van de modules:

1. Inhoud en opzet van de EduSerie

Je krijgt een kort overzicht van de opzet en inhoud van de EduSerie en je maakt kennis met de mogelijkheden van de online leeromgeving waarmee je gaat werken.

2. De dagelijkse context

In dit hoofdstuk krijg je inzicht in wat meertaligheid is, welke invloed dit heeft op taalontwikkeling en wat dit kan betekenen voor onderwijs en opvoeding.

3. Thuis en op school

In dit hoofdstuk ligt de focus op meertalig opgroeien en taalaanbod in de thuissituatie. Daarna wordt de focus verlegd naar meertaligheid op school.

4. Nieuwkomers

Je krijgt in dit hoofdstuk uitleg over het leren van de Nederlandse taal door nieuwkomers, de individuele factoren die hierbij een rol spelen en doelen in de klas voor nieuwkomers.

5. In het onderwijs

In het afsluitende hoofdstuk van deze module staat de didactiek voor het leren van Nederlands door nieuwkomers en de rol van interactie bij het leren van de taal centraal.

6. Input, output en taaldenkgesprekken

In dit hoofdstuk krijg je meer inzicht in de aspecten 'input' (taalaanbod) en 'output' (taalproductie) bij taalontwikkeling en je leert waarom taaldenkgesprekken belangrijk zijn voor de impliciete (tweede-)taalverwerving.

7. Studiebijeenkomst 1

Tijdens de studiebijeenkomst met de expert-docent Resi Damhuis ronden we stap 1 verder af en beginnen we met stap 2 van deze module. Je hebt de hoofdstukken tot nu toe afgerond.

8. Praktijk van de ander

In dit hoofdstuk gaan we de werkzame componenten van taaldenkgesprekken analyseren. De focus ligt zowel op de leerlingen als op de leerkracht en we zien hoe hun rollen verschillen.

9. Eigen praktijk

Je gaat nu oefenen met taaldenkgesprekken in jouw eigen praktijk. Je bereidt een taaldenkgesprek voor en voert het uit, je maakt daar een video-opname van en je reflecteert daarop.

10. Studiebijeenkomst 2

Je bereidt je voor op de tweede studiebijeenkomst met je docent Resi Damhuis. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je van je docent feedback op je opname uit module 5.

11. Evaluatie en afronding

Ter afronding van de EduSerie kijk je terug op jouw leerdoelen. Ook evalueren we graag jouw ervaringen. Met jouw feedback verbeteren we de cursus voor toekomstige cursisten.

Terug naar boven