Introductie

Ben je pabodocent natuur en techniek of taaldidactiek? Wil je jouw studenten op een effectieve manier kennis en vaardigheden aanleren met betrekking tot taalgericht W&T-onderwijs? Ben je, kortom, geïnteresseerd in de kracht van de combinatie van vakken? Meld je dan, samen met een collega, aan voor de cursus en het netwerk ‘Taalgericht W&T-onderwijs: de kracht van de combinatie’.

DOWNLOAD DE FLYER

 

De cursus is ‘blended’ van opzet en bestaat uit zes online leermodules en twee contactbijeenkomsten. Binnen een interactieve leeromgeving ontwikkel je kennis en vaardigheden en wissel je ervaringen uit met pabodocenten uit het hele land. Tijdens de bijeenkomsten verdiep je je verder in vakoverstijgend werken.

Je leert continu door uitwisseling binnen een netwerk van collega’s en kunt het geleerde direct toepassen in jouw lespraktijk.

De cursus wordt begin 2019 voor de tweede keer gegeven. Het netwerk dat in het eerste jaar is gevormd, blijft actief en wordt uitgebreid met de nieuwe groep.

 

Praktische informatie

  • Looptijd: januari - juni 2019
  • Inhoud: online en twee bijeenkomsten in Utrecht op 12 maart en 11 juni 2019
  • Tijdsinvestering: 25 uur, met mogelijkheid tot verdieping
  • Kosten: € 150,-


Inschrijven: uiterlijk 8 januari 2019

Meer informatie en/of aanmelden: Martine Gijsel, Saxion

 

 

Modules

Hieronder vind je een kort beschrijving van de inhoud per module/hoofdstuk:

1. Inleiding op de EduSerie

Kennismaking met de inhoud van de EduSerie en de online leeromgeving.

2. Casuïstiek

Aan de hand van een voorbeeld van een W&T-les van een pabo-student bediscussiëren we met elkaar de mogelijkheden voor feedback aan en de begeleiding van studenten.

3. Denkstappen en conceptontwikkeling

In deze module krijg je meer inzicht in het domein W&T en hoe leerlingen stapsgewijs, via zogenaamde denkstappen, bepaalde fenomenen gaan begrijpen.

4. Taal in de W&T-les - introductie

In deze module ligt de nadruk op de belangrijke rol van taal bij W&T-lessen en didactische tools voor (aanstaande) leerkrachten: interactievaardigheden, denk- en redeneervragen en scaffolding-strategieën.

5. Aan de slag!

Je gaat aan de slag met taalgericht W&T-onderwijs in je eigen werkcontext. In de bijeenkomst bespreken we good practices en hoe taalgericht W&T-onderwijs in het pabo-curriculum een plek krijgt/kan krijgen.

6. Taal in de W&T-les - verdieping

Interactievaardigheden, denk- en redeneervragen en scaffoldingstrategieën zijn belangrijk voor taalondersteuning bij W&T-onderwijs. Hoe ontwikkel je deze didactische vaardigheden bij pabostudenten?

7. Zelfreflectie en (gezamenlijk) onderzoek naar de online leeromgeving

De afrondende module van de cursus met een reflectie op je eigen leerdoelen en evaluatie. Welke mogelijkheden en kansen zijn er in je eigen werkcontext?

8. Bijeenkomsten jaar 1

Informatie over de bijeenkomsten en onderlinge samenwerking van het netwerk taalgericht W&T onderwijs in de pabo.

9. Bijeenkomst jaar 2: 12 maart en 11 juni 2019

Informatie over de gezamenlijke bijeenkomsten in het voorjaar van 2019 voor de nieuwe opleiders (de tweede groep) en de opleiders die afgelopen studiejaar hebben meegedaan (de eerste groep).