Introductie

In samenwerking met Peter Teitler, docent en auteur van de boekenserie 'Lessen in orde', is een gelijknamige EduSerie ontwikkeld voor de opleidingen, die studenten concrete handvatten geeft aan de theorie in het boek. Dit gebeurt door middel van videopresentaties met veel voorbeelden, videobeelden uit de praktijk, opdrachten en samenwerkingsmogelijkheden binnen de online leeromgeving van Eduseries.

In het schooljaar 2018-2019 voert Eduseries samen met hogescholen een pilot uit aan de hand van twee van de vijf modules. Naar aanleiding van de inzet van het materiaal zal geëvalueerd worden welk maatwerk nodig is, en hoe de inhoud het beste gebruikt kan worden door hogescholen.

We nodigen u van harte uit om via deze demo kennis te maken met de inhoud en opzet van de pilot.

Modules

Here is the course outline:

1. Welkom

Welkom bij de demonstratie van de pilot van de EduSerie 'Lessen in orde, blended'. We leggen in de eerste module kort uit wat je in deze demo kunt verwachten.

2. Operatief handelen

In deze module gaan we in op operatief handelen van de docent. Wat kun je als docent doen aan lastig gedrag van de leerlingen in de groep? Tien tips die je houvast geven voor het omgaan met gedrag in de klas vormen de basis van de module.

3. De relatie tussen docent en leerling

In deze module gaat het om de mogelijkheden die je kunt toepassen in het dagelijkse werk met leerlingen. Aan de hand van een model leer je na te denken over je eigen gevoelens, gedachten en handelen. Duidelijk in beeld hebben wie je bent, helpt je als docent vorm te geven aan je onderwijs.

4. Afsluiting

Je bent aan het einde gekomen van de demo-omgeving van de pilot 'Lessen in orde, blended' voor hogescholen. Bedankt voor je interesse en graag tot ziens!