Skip to content
Alle EduSeries

Demo Lessen in orde


Cursus
Geen inschrijfcode vereist
Inschrijven

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in de samenstelling van de klassen door de Wet Passend Onderwijs - orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave. In de boekenserie 'Lessen in orde' vinden leraren niet alleen handvatten om rust te creëren in hun eigen klas, maar krijgen zij ook antwoord op de essentiële vraag: 'Hoe creëer ik samen met collega's een plezierig leer- en leefklimaat, in mijn klas en in de hele school?'. Dit is namelijk een voorwaarde voor een veilige, op groei gerichte omgeving.

In samenwerking met Peter Teitler, jarenlang leraar Aardrijkskunde en auteur van de boekenserie Lessen in orde, is een gelijknamige EduSerie ontwikkeld die concrete handvatten geeft aan de theorie in het boek. (Beginnende) docenten en studenten krijgen aan de hand van videopresentatie met veel voorbeelden, videobeelden uit de praktijk, opdrachten en samenwerkingsmogelijkheden, meer inzicht in hoe zij een plezierig werk- en leefklimaat in hun klas en school kunnen realiseren.

De EduSerie Lessen in orde is, evenals het boek, gebaseerd op de visie van de Whole School Approach. In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat vijf aspecten gezamenlijk het werk- en leefklimaat binnen een school bepalen, namelijk: de individuele leerling, de klas, de individuele docent, de school én ouders. Om een plezierig werk- en leefklimaat te realiseren, zullen alle vijf gebieden met elkaar in balans moeten zijn. Deze vijf aspecten zul je dan ook door de gehele cursus tegenkomen.

Ons aanbod Lessen in orde bestaat uit:

  • een teamtraining met intervisiemodules voor scholen in het vo [bekijk meer]
  • een individuele online training voor leraren
  • een aanbod voor (studenten van) hogescholen en universiteiten

 

In deze demonstratie-omgeving maak je kennis met twee van de in totaal vijf online modules van de EduSerie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Dit is de opzet van de modules:

1. Welkom

Welkom bij de demonstratie van de pilot van de EduSerie 'Lessen in orde, blended'. We leggen in de eerste module kort uit wat je in deze demo kunt verwachten.

2. Operatief handelen

In deze module gaan we in op operatief handelen van de docent. Wat kun je als docent doen aan lastig gedrag van de leerlingen in de groep? Tien tips die je houvast geven voor het omgaan met gedrag in de klas vormen de basis van de module.

3. De relatie tussen docent en leerling

In deze module gaat het om de mogelijkheden die je kunt toepassen in het dagelijkse werk met leerlingen. Aan de hand van een model leer je na te denken over je eigen gevoelens, gedachten en handelen. Duidelijk in beeld hebben wie je bent, helpt je als docent vorm te geven aan je onderwijs.

4. Afsluiting

Je bent aan het einde gekomen van de demo-omgeving van de EduSerie 'Lessen in orde'. Bedankt voor je interesse en graag tot ziens!

Terug naar boven